Hyppää sisältöön

Organisaatiot

35 toimenpiteen vastuuorganisaationa

Id
Toimenpide / Nimi
Toteutusvaihe
TilaTehtävätVastuutMittarit
Tietoja päivitetty
9Kestävän ympäristö­suunnittelun periaatteet
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
kahdeksan kuukautta sitten
10Luontoarvot ja valaistus
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
11Luontopohjaiset hule­vesi­ratkaisut
Toteutus
Aikataulussa
10 tehtävää
kuukausi sitten
12Kotimaiset luonnonkasvit viheralueilla
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
kahdeksan kuukautta sitten
13Kaupunkiniityt
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
16 päivää sitten
14Niittykasvit tiealueilla
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
15Niittyjen perustusvaiheen hoito
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
16 päivää sitten
16Puistonurmien leikkaustapojen monipuolistus
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
16 päivää sitten
17Tienpiennarten leikkausten ajoitus
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
16 päivää sitten
19Viinikan jäte­vesi­puhdistamon tilapäiset paahde­ympäristöt
Ei tehtäviä
kaksi vuotta sitten
20Lahopuu puistoissa
Toteutus
Aikataulussa
3 tehtävää
neljä kuukautta sitten
21Maaperän hoito viheralueilla
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
16 päivää sitten
23Laidunnuksen lisääminen
Toteutus
Aikataulussa
4 tehtävää
20 päivää sitten
34Perinne­biotooppien hoito
10 tehtävää
neljä kuukautta sitten
36Luonnon­suojelu­ohjelman hoitokohteiden hoito­suunnitelmien päivitys
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
37Luonnon­suojelu­alueiden hoito- ja käyttö­suunnitelmien päivitys
Suunnittelu
Aikataulussa
1 tehtävää
neljä kuukautta sitten
38Luonnon­hoito­tarpeet arvokkailla luontotyypeillä
Toteutus
Aikataulussa
7 tehtävää
20 päivää sitten
41Tavoitteiden asettaminen lahopuun määrälle
Ei aloitettu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
20 päivää sitten
42Kunnossapidon hoitoluokkien päivitys
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
16 päivää sitten
56Ekologisten verkostojen huomiointi maankäytön suunnittelussa
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kahdeksan kuukautta sitten
59Pienvesien ekologiset yhteydet hule­vesi­ohjelmassa
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
neljä kuukautta sitten
64Kaupunki­pien­vesien kunnostus
Toteutus
Aikataulussa
9 tehtävää
17 päivää sitten
67Uusien vieraslajien nopea torjunta
Toteutus
Aikataulussa
5 tehtävää
kuukausi sitten
69Vieraslajit maankäytössä ja maamassojen siirrossa
Toteutus
Aikataulussa
3 tehtävää
kuukausi sitten
70Vieraslajit kaupungin istutuksissa
Toteutus
Aikataulussa
Ei tehtäviä
vuosi sitten
72Vieraslajien torjunnan priorisointi­suunnitelma
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
kuukausi sitten
73Torjunta­menetelmien kehittäminen
Toteutus
Aikataulussa
1 tehtävää
kuukausi sitten
80Vieras­laji­koordinaattori
Valmis
Aikataulussa
2 tehtävää
kuukausi sitten
81Vieras­laji­työ­ryhmä
Suunnittelu
Aikataulussa
2 tehtävää
kuukausi sitten
82Vieras­laji­koulutukset
Toteutus
Aikataulussa
3 tehtävää
kuukausi sitten
85Vieras­laji­talkoot
Toteutus
Aikataulussa
4 tehtävää
kuukausi sitten
88Vesistöjen vieraslajeista viestiminen
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
kuukausi sitten
90Vieras­laji­tiedon kerääminen
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
kuukausi sitten
101Luonnon­hoito­talkoot
Suunnittelu
Aikataulussa
Ei tehtäviä
20 päivää sitten
111Luonto­selvitysten tilaus- ja tallennusohje
Toteutus
Aikataulussa
2 tehtävää
24 päivää sitten