Hyppää sisältöön
Kuva: Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu, Elisa Nygård

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Kuvaus

Huomioidaan vieraslajit suunnittelussa. Rakentamisen suunnitteluvaiheessa kartoitetaan vieraslajit maamassojen lähtöpaikalla sekä rakennettavalta alueella. Vieraslajeja, niiden leviämiskykyisiä kasvinosia, juuria tai munia sisältäviä maa-aineksia ei käytetä tai ne käsitellään asianmukaisesti. Valvotaan vieraslajeja sisältävien maa-aineksien käsittelyä ja ohjeistetaan oikea toimintatapa vieraslajeja sisältävän maa-aineksen hävittämiseen. Suunnitellaan työt siten, että vieraslajeja ei levitetä maamassojen, kuljetuskaluston, työkoneiden, työvälineiden, hulevesien tai jalkineiden välityksellä alueelta toiselle.

Asemakaavoituksessa vieraslajit selvitetään osana luontoselvityksiä ja havainnot tallennetaan kaupungin paikkatietojärjestelmiin.

Virallinen kuvaus

Huomioidaan vieraslajit maankäytössä ja maamassojen siirtämisessä.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Kehitetty vieraslajien asemakaavamerkintä, jota on käytetty mm. idän raitiotiesiltojen asemakaavassa.

 • Tehtävä31.12.2024

  Selvitetään vieraslajit asemakaavojen luontoselvitysten yhteydessä.

Mitä on tehty?

 • Tehty29.01.2024

  Suosittu kotoperäisiä kasvilajeja Hiedanrannan pohjoiskortteleiden asemakaavan pihasuunnitelmassa.