Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Aikataulussa

Kesän 2023 aikana kartoitetiin sopivia pilotointikohteita ja aloitetiin nurmikon leikkuutapojen kehittäminen kukkivaa kasvillisuutta suosivaksi. Alkuvaiheessa pilotointikohteina toimivat Viinikka-Nekala alueella sijaitsevat Poppelipuisto, Viinikanpuiston keskialueet sekä Vihiojanpuisto. Lisäksi pilotointialueita on Vuoreksen Virolaistenpuistossa ja Vähä-Virolaisen puistossa.

Kuvaus

Rakennetun ympäristön kunnossapidossa kerätään kokemuksia erilaisista nurmienleikkaustavoista. Pilotointeihin kuuluvat mm. soveltuvilla kohteilla nurmen leikkauksen vähentäminen ja luontaisen niittykehityksen mahdollistaminen. Pilotoinnissa huomioidaan myös kokeilut kukkivien kasvien leikkauksen porrastuksesta. Toimintaa kehitetään pilotoinneista kerätyn palautteen perusteella.

Virallinen kuvaus

Pilotoidaan puistonurmien leikkaustapojen monipuolistamista.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

  • Tehtävä30.9.2023

    Soveltuvien pilottikohteiden kartoitus

    Tavanomaisten kunnossapitotöiden yhteydessä kartoitetaan pilottikohteiksi soveltuvia alueita sekä käynnistetään ensimmäiset leikkuutapojen muutoskokeilut.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.6.2023 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 03.05.2024