Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Kesän 2023 aikana kartoitetaan sopivia pilotointikohteita ja aloitetaan piennarniittojen ajoituksen kehittäminen kukkivaa kasvillisuutta suosivaksi.

Kuvaus

Toimenpiteiden toteutus aloitetaan pilotoimalla uusia toimintatapoja. Piennarten leikkuiden ajoituksella ja vähentämisellä voidaan muun muassa mahdollistaa niittykasvien siementäminen. Niittoajankohdan osalta on kuitenkin huomioitava myös esimerkiksi liikenneturvallisuuteen liittyvät näkökulmat sekä mahdollisten vieraslajien torjuntatarpeet.

Virallinen kuvaus

Tienpientareiden leikkauksen tarkempi ajoittaminen
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.10.2023

    Soveltuvien pilottikohteiden kartoitus

    Tavanomaisten kunnossapitotöiden yhteydessä kartoitetaan soveltuvia kohteita sekä kokeillaan esimmäisissä kohteissa niittoajankohdan sovittamista kukinta-ajankohtiin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.6.2023 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 22.01.2024