Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Pienvesi- ja vesistöselvitys on laadittu ja hulevesiohjelma päivitetty. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ohjelman 24.10.2023.

Virallinen kuvaus

Hulevesiohjelman päivityksessä huomioidaan merkittävien kaupunkipienvesien ja avo-ojien rooli ekologisen verkoston osina ja elinympäristöinä.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

31.12.2023
Tietoja päivitetty 22.01.2024