Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Kesällä 2023 kartoitettiin pilotointiin soveltuvia kohteita rakennetuilta viheralueilta. Lehtikarikkeen jättämistä sekä soveltuvia työmenetelmiä pilotoidaan syksystä 2023 Hervannan Laattapuistossa, Pallopuistossa, Hupakanojanpuistossa, Kuusikkopuistossa ja Urheilijanpuistossa sekä Nekalassa Viinikanpuistossa.

Kuvaus

Pilotoidaan lehtikarikkeen silppuamista nurmille erilaisilla puistoalueilla sen sijaan, että lehtikarike kuljetetaan Tarastejärvelle. Lisäämällä nurmille jäävän orgaanisen aineksen määrää voidaan parantaa maaperän laatua ja maaperäeliöiden elinolosuhteita.

Virallinen kuvaus

Kehitetään maaperän hoitoa rakennetuilla viheralueilla.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä30.11.2023

    Soveltuvien pilottikohteiden kartoitus

    Tavanomaisten kunnossapitotöiden yhteydessä kartoitetaan pilottikohteiksi soveltuvia alueita sekä käynnistetään ensimmäiset leikkuutapojen muutoskokeilut.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

15.8.2023 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 22.01.2024