Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Tietoa palvelusta

Tampereen kaupungin toimet luontokadon ehkäisemiseksi vuoteen 2030 on koottu luonnon monimuotoisuusohjelmaksi (LUMO-ohjelma). LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa kaupungissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä. 

LUMO-ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 20.6.2022. Ohjelma toteuttaa Tampereen kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymiä Kestävä Tampere 2030 -linjauksia ja Tampereen strategiaa 2030. Vuosina 2022-2025 LUMO-ohjelmaa toteutetaan ja raportoidaan osana hiilineutraaleja tekoja -ohjelmakokonaisuutta.

Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa ympäristönsuojeluyksikkö.

Lisätietoja LUMO-ohjelman verkkosivuilta:www.tampere.fi/tampereenlumo