Hyppää sisältöön

Mittarit

Mittareilla seurataan sekä yksittäisten toimenpiteiden etenemistä, että laajemmin luonnon monimuotoisuuden tilaa.

Mittareita on kahdenlaisia:

  • Taktiset mittarit kuvaavat ilmiöitä, joita kaupunki yrittää lisätä tai vähentää eri toimenpiteillä.
  • Strategiset mittarit kuvaavat Tampereen luonnon monimuotoisuuden tilaa. Niitä seuraamalla saa tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Luonnon monimuotoisuutta on mahdotonta mitata kokonaisuudessaan, joten strategiset mittarit perustuvat luonnon monimuotoisuudesta yksinkertaistettuna kertoviin indikaattoreihin. Luonnon monimuotoisuuden tilasta mahdollisimman todenmukaisesti kertovien indikaattorien ja mittarien kehittäminen on osa LUMO-ohjelman toimenpiteitä.

Kehitämme ja lisäämme mittareita ja indikaattoreita erityisesti ohjelmakauden alkuvuosina.

Rajaukset

Ei rajausta
4 Mittarit