Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Niitty- ja ketokokeiluja tehdään ja hoitokäytänteitä kehitetään.

Kuvaus

Toteutetaan erityyppisiä niitty- ja ketokokeiluja. Uusille ja kunnostettaville viheralueille lisätään niittyinä hoidettavia alueita. Kokeilujen pohjalta kehitetään toimintaa laajemmin. Niityt mahdollistavat monipuolisempaa eliölajistoa kuin nurmikentät. Merkittävä osa Suomen uhanalaisista ja uhanalaistuvista lajeista on riippuvaisia avoimista niittyelinympäristöistä.

Virallinen kuvaus

Lisätään monimuotoisten ja erityyppisten kaupunkiniittyjen määrää
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Ohjeistuksen laatiminen uudisniittyjen perustamiseen ja kunnossapitoon.

  Ohjeistuksen laatiminen on käynnissä ja sitä tehdään yhteistyössä keskeisten yksiköiden kanssa.

 • Tehtävä10.12.2029

  Perustetaan erilaisia uudisniittyjä

  Uudisniittyjä on suunniteltu ja perustettu erilaisten kokemuksien keräämiseksi. Nallenpuistossa hyödynnetään kierrätysmaa-ainesta kasvualustassa, Latsaruksenpuistossa ohjataan kulkua ja kulumista eroosiomatoilla ja niittypoluilla. Muita uudisniittykohteita on esim. Sahanvainionpuistossa ja

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

2.5.2022 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 22.01.2024