Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Vuosien 2021 ja 2022 aikana toteutettiin puistojen ja katuviheralueiden kunnossapitoluokkien päivitys RAMS 2020 -kunnossapitoluokituksen mukaiseksi. Päivityksen yhteydessä toteutettiin kunnossapitoluokkien muutoksia esimerkiksi muuttamalla nurmikoita avoimien alueiden niittyluokkiin. 2023 vuodesta alkaen on siirrytty kunnossapitoluokkien jatkuvaan päivittämiseen.

Kuvaus

Viheralueiden hoitoa ohjaava ABC-hoitoluokitus on muuttunut RAMS-kunnossapitoluokiksi vuonna 2021. Kunnossapitoluokkien teknisen päivitystyön yhteydessä ja sen jälkeen on tarpeen tarkastella myös alueiden hoitoluokituksien päivityst

Virallinen kuvaus

Tarkastetaan kunnossapidon RAMS-luokat ja päivitetään suojelualueiden hoitokortit vapaaehtoisesti suojeltavien alueiden osalta (ent. S3).
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.1.2021 → 31.12.2025
Tietoja päivitetty 22.01.2024