Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Luonnonhoitotarpeita selvitettiin mm. Kauppi-Niihaman ja Suolijärven lehtokohteissa vuonna 2023. Vuonna 2023 selvitettiin myös paikkatietoperusteisesti pölyttäjien näkökulmasta luonnonhoitotarpeita eri luontotyypeillä kantakaupungin alueella. Vuonna 2024 käynnistyy soiden ennallistamisen tarveselvitys kaupungin omistamissä metsissä.

Kuvaus

Luonnonhoitotoimien oikea ja tarkoituksenmukainen kohdentaminen luontotyyppien erityisarvot huomioiden edellyttää erillisselvityksiä suunnittelun pohjalle. Arvokkaisiin luontotyyppeihin kuuluvat muun muassa harjut, paahderinteet, lehdot, suot ja kosteikot.

Virallinen kuvaus

Selvitetään luonnonhoitotoimien tarpeita arvokkaille luontotyypeille
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Lehtojen ennallistamistarpeiden kartoitus Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueella

 • Tehtävä31.12.2024

  Lehtojen hoitotarpeiden kartoitus Suolijärvellä

 • Tehtävä31.12.2024

  Lehtojen hoitotarpeiden kartoitus Niihamassa

 • Tehtävä31.12.2024

  Tampereen omistamien perinnebiotooppien hoitosuunnittelu ja hoito

  Tampereella on vain muutamia pienialaisia inventoituja perinnebiotooppeja, joiden hoito voidaan järjestää osana viheralueiden hoitoa ja kunnossapitoa.

 • Tehtävä31.5.2025

  Soiden ennallistamistarpeiden selvitys

Mitä on tehty?

 • Tehty31/12/2023

  Luonnonhoitotarpeiden selvitys pölyttäjille tärkeillä luontotyypeillä

 • Tehty16/12/2022

  Lehtojen hoidon suunnittelu Kulkkilassa

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2022 → Jatkuva31.12.2030

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 18/01/2024