Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Lahopuukohteita toteutettu ja sijaintiehdotuksia esitetty viheralueilla

Kuvaus

Lisäämällä lahopuuta puistoihin, hulevesikohteisiin ja purojen varsille parannetaan muun muassa pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita kaupunkiympäristössä, maaperän laatua sekä lahopuustosta riippuvaisten sieni-, sammal-, hyönteis- ja lintulajien elinolosuhteita. Toimenpidettä toteutetaan ensisijaisesti kokeilujen ja pilottien kautta.

Virallinen kuvaus

Huomioidaan ja lisätään lahopuun määrää kaupungin puistoissa ja puistojen suunnittelussa
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Merkitään kartalle lahopuille soveltuvia paikkoja ja toimitetaan esitys rakennuttajille ja Tampereen Infraan

  Kunnossapidon työnjohto ja VIHU laativat kartan yhdessä.

 • Tehtävä29.9.2029

  Lisätään lahopuuta viheralueilla edellämainittujen periaatteiden mukaisesti

Mitä on tehty?

 • Tehty31.03.2023

  Määritellään yleiset periaatteet lahopuun sijoittamiseksi viher- ja yleisille alueille

  Yleiset periaatteet laadittu Tampereen Infran kunnossapitopäivän myötä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 22.01.2024