Hyppää sisältöön
Kuva: Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu, Elisa Nygård

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Kuvaus

Suunnitelmassa määritellään mitä lajeja kaupunki torjuu. Suunnitelmassa määritetään myös missä, millä keinoilla ja kenen toimesta torjuntaa hoidetaan. Myös torjuntojen valvonta ja seuranta sisällytetään suunnitelmaan. Priorisointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain tai tarvittaessa. Priorisointisuunnitelma skaalautuu torjuntoihin osoitettavien varojen mukaan. Priorisointisuunnitelmassa asetetaan myös ajallisia lajikohtaisia tavoitteita haitallisten vieraslajien hävittämiselle.

Virallinen kuvaus

Laaditaan vieraslajien torjunnan priorisointisuunnitelma ja vieraslajeja torjutaan sen mukaisesti.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä30.12.2022

    Suunnitelman laadinta vuodelle 2023

    Tilanne (23.4.2024): suunnitelma vastuu- ja yhteistyöorganisaatioilla kommentoitavana.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Toiminnan painopiste

Tietoja päivitetty 23.04.2024