Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Kuvaus

Kaupungin eri toimijat tilaavat lukuisia luontoselvityksiä ja luontoon liittyviä seurantoja vuosittain. Tilausten sisällön ja selvitysten jatkokäsittelyn osalta on kuitenkin tietopuutteita, jolloin esimerkiksi lajistoseurantojen tietoja on edelleen hajallaan paikkatietojärjestelmien ulkopuolella. Luodaan yhtenäiset ja selkeät ohjeet luontoselvitysten tilaamiselle ja niiden tallentamiselle kaupungin järjestelmiin. Näin vähennetään mahdollisia päällekkäisten selvityksien tilauksia ja ehkäistään tietokatoksia.

Virallinen kuvaus

Luodaan yhteinen ohje kaupungin luontoselvityksien tilaamiseen ja tallentamiseen paikkatietojärjestelmiin
(Toimenpideohjelman mukaisesti)