Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Toimenpiteen toteutus aikataulutetaan myöhemmin selvitysten etenemisen mukaan.

Kuvaus

Lahopuun määrää lisäämällä parannetaan lahopuusta sekä suoraan että välillisesti riippuvaisten lajien elinedellytyksiä. Lahopuustoa syntyy luontaisesti, mutta sitä voidaan myös tehdä luonnonhoitotöiden yhteydessä. Luonnonhoitotöiden kohdentamisessa hyödynnetään kartoitustuloksia ja paikkatietoanalyysejä lahopuupotentiaalista. Lahopuuta tehdään ja jätetään maastoon metsienhoidon toimintamallin linjausten mukaisesti.

Virallinen kuvaus

Asetetaan määrälliset ja laadulliset tavoitteet lahopuun lisäämiselle kaupungin omistamissa metsissä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2022 → 31.12.2030
Tietoja päivitetty 18.01.2024