Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Aitolahdelle tehtiin uusi laidunalue keväällä 2022. Myös Iidesjärven itäpään rantalaidun perustettiin uudelleen keväällä 2022. Iidesjärven Hevoshakaan tehtiin uusi laidun kesällä 2023. Iidesjärven rantalaidunta laajennetaan 2024 aikana. Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueelle perustetaan laidunalue kevääseen 2024 mennessä. Laidunalueet toteutetaan Kunta-Helmi-avustuksella.

Kuvaus

Avoimien alueiden umpeutuminen on merkittävä lajiston uhanalaistumisen syy Suomessa ja Pirkanmaalla. Laidunnuksella avataan rehevöityviä ja umpeen kasvavia elinympäristöjä. Laidunalueille syntyy monimuotoista luontoa ja ne elävöittävät maisemaa. Laidunnus tukee myös vieraslajien torjuntaa.

Luonnonsuojelualueilla laidunnuksen suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa ympäristönsuojelu Asemakaavoitetuilla viheralueilla suunnittelusta vastaa viheralueet ja hulevedet -yksikkö.

Virallinen kuvaus

Lisätään laidunnusta Tampereen kaupungin omistamilla alueilla vuoden 2021 tilanteeseen verrattuna.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä1.6.2024

  Laidunnuksen lisääminen Iidesjärven rannoilla

 • Tehtävä1.6.2024

  Laidunalueiden palauttaminen Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueelle

  Tavoitepvm muuttui märän sykysyn vuoksi, puuston poisto tehdään talvella 2024

Mitä on tehty?

 • Tehty17.07.2023

  Piikahaan laidun

  Uuden laidunalueen aidat rakennettu Piikahakaan kesäkuussa 2023. Lampaat siirretty Tohlopin laitumelta Piikahakaan heinäkuun 2023 puolessa välissä.

 • Tehty13.06.2022

  Laidunalueiden palauttaminen Aitolahdessa

  9 ha laidunalueita aidattiin ja alueella aloitettiin nautalaidunnus Kunta-Helmi hankkeessa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.6.2022 → Jatkuva31.12.2030
Tietoja päivitetty 18.01.2024