Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Kuvaus

Luontotieto on lisääntynyt Tampereen luonnonsuojeluohjelman 2012–2020 laadinnan jälkeen. Myös lajien ja luontotyyppien suojelutarpeet ovat muuttuneet vuosikymmenessä. Suojeluohjelman täydennyskohteet valitaan luonnontieteellisesti merkittävin perustein, Pirkanmaan erityispiirteet huomioiden. Suojelua voidaan toteuttaa myös esimerkiksi osana METSO- ja Helmi-ohjelmia.

Laaditaan ohjelma, jossa määritellään Tampereen omistamien luonnon arvoalueiden suojelun tapa. Suojelun tavaksi voidaan valita kohteen mukaan luonnonsuojelulain mukainen suojelu, kaavamerkinnällä suojelua, arvometsäksi luokittelu tai kunnossapidon luokituksen määrittely luontoarvot turvaavaksi.

Virallinen kuvaus

Päivitetään luonnonsuojeluohjelma
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhdistetyt toimenpiteet

44Laaditaan erilliset lajisuojelusuunnitelmat osana luonnonsuojeluohjelmaa sekä toteutetaan suunnitelmien toimenpiteet

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä30.9.2024

    Uusien luonnonsuojelualue-esityksien valinta

    Luonnonsuojelualueiksi soveltuvat kohteet arvioidaan paikkatietojen ja muiden ennakkotietojen pohjalta maastossa. Työ tehdään asiantuntijatyönä ympäristönsuojelun ja kiinteistötoimen yhteistyössä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.6.2022 →
Tietoja päivitetty 18.01.2024

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?