Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Kulkkilassa käynnistyi lehtojen hoito työsuunnitelman kohteilla talvella 2023. Työt valmistuvat talvella 2024.

Kuvaus

Ennallistavia ja luontoarvoja kehittäviä luonnonhoitotoimia kohdennetaan toimenpiteen 38 selvitysten pohjalta. Ennallistavat toimet voivat olla esimerkiksi kulotusta, lahopuun lisäämistä, harjumetsän avoimuuden lisäämistä, lehtometsien kuusettumisen ehkäisyä, kosteikoiden perustamista/kunnostamista tai soiden ojitusten patoamista.

Virallinen kuvaus

Kohdistetaan selvitysten perusteella ennallistavia luonnonhoitotoimia arvokkaille luontotyypeille
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.3.2024

  Lehtojen ennallistamisen toteutus Kulkkilassa

  Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutus sääolosuhteiden salliessa talven 2023 aikana.

 • Tehtävä31.5.2024

  Pärrin laitumien palauttaminen

  Osa Peltolammin-Pärrinkosken - Kunta-Helmi-hanketta 2023-24

 • Tehtävä30.11.2024

  Pärrinkosken ennallistaminen

  Osa Peltolammi-Pärrinkosken Kunta-Helmi hanketta, toteutus 2023-24 sääolosuhteiden mukaan

 • Tehtävä31.12.2024

  Iidesjärven lintujärven hoito ja ennallistaminen

  Osa Lintujärvien jatkot -Kunta-Helmi-hanketta 2023-24

 • Tehtävä31.12.2024

  Vähäjärven lintujärven hoito ja ennallistaminen

  Osa Lintujärvien jatkot -Kunta-Helmi-hanketta 2023-24

Mitä on tehty?

 • Tehty16.06.2023

  Arvoniittyn hoito laiduntamalla Iidesjärven Hevoshaassa

  Osa Lintujärvien jatkot - Kunta-Helmi hanketta 2023-24

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 18.01.2024