Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Suomessa on pitkät perinteet kansalaistieteen ja joukkoistetun tieteen tekemisessä. Joukkoistetun tieteen ansiosta muun muassa Suomen linnustoseurantaaineistot ovat ainutlaatuisen kattavia maailmanlaajuisella tasolla. Luontoharrastajien ja kansalaisten havaintojen merkitys luontotiedon kerryttämisessä ja luonnon tilan seurannassa on merkittävä. Toimenpidettä edistetään esimerkiksi kohdennetuilla tiedostuskampanjoilla.

Virallinen kuvaus

Kannustetaan kaupunkilaisia kansalaistieteen pariin
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2023

    Vuonna 2023 asukkaita kannustetaan kansalaistieteen pariin

    Tesoman puistoruokailuissa on opeteltu iNaturalist-sovelluksen käyttöä lasten ja nuorten kanssa. Sosiaalisessa mediassa on kannustettu vieraslajien ilmoittamiseen vieraslajit.fi-sivustolle ja mainostettu lajitietokeskuksen lajitietoportaalin koulutusiltaa luontoharrastajille. Asukkaiden vieraslajihavaintojen ilmoittaminen ohjataan ensisijaisesti vieraslajit.fi -sivustolle.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 08.09.2023