Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Kuvaus

Metsiä Kintulammin ennallistetuille ja ennallistettaville soille perustetaan pysyviä kasvillisuus-, puusto- ja taimikoealoja toimenpiteiden vaikutusten seuraamiseksi. Seuranta on aloitettu vuonna 2021 ja toistetaan viiden vuoden välein.

Virallinen kuvaus

Seurataan Kintulammin ennallistettujen soita
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.9.2023

  Hyönteisselvitys

  Selvitetään ennallistamispolton jälkeen alueen hyönteisiä, erityisesti palolajistoa.

 • Tehtävä30.9.2023

  Kasvillisuusseuranta ennallistamisryhmän patoamilla suoalueilla

  Padotuille suoalueille perustetaan puusto-, taimi- ja kasvillisuuskoealoja. Seuranta uusitaan viiden vuoden välein. Kasvillisuuden muutosten avulla seurataan ennallistamisen onnistumista.

 • Tehtävä31.12.2024

  Ennallistamisen vesistövaikutusten seuranta

  Ennallistamishankkeessa otetaan vesinäytteitä ennallistettujen soiden alapuolisista ojista ja polttoalueen alapuolelta. Näytteitä on otettu keväällä ja syksyllä 2023, ja tarkkailua jatketaan vuonna 2024.

Mitä on tehty?

 • Tehty30.09.2023

  Kaulamoisen kaakkoispuoleisen suon kasvillisuusseuranta

  Tehdään vuonna 2023 kartoituskäynti, jossa havainnoidaan ennallistamisen jälkeistä kasvillisuutta ja muutoksia siinä. Kaulamoisen kaakkoispuoleiselle suoalueelle perustetaan puusto-, taimi- ja kasvillisuuskoealat ennallistamisen jälkeen. Seuranta uusitaan viiden vuoden välein.

 • Tehty30.09.2023

  Kylmäsuon kasvillisuusseuranta

  Tehdään vuonna 2023 kartoituskäynti, jossa havainnoidaan ennallistamisen jälkeistä kasvillisuutta ja muutoksia siinä. Perustetaan Kylmäsuolle puusto-, taimi- ja kasvillisuusseurantaruudut. Seurantakoealat perustetaan ennallistamistöiden jälkeen. Seuranta uusitaan viiden vuoden välein.

 • Tehty28.08.2023

  Kintulammin ennallistettujen soiden päiväperhosselvitys

  Päiväperhoskartoitus on tehty Kylmäsuolla, Kaulamoisen suolla, Kintulammin koillispuoleisella suolla ja Ruutanansuon luoteispuoleiselta suolla.

 • Tehty30.08.2022

  Kaulamoisen kaakkoispuoleisen suon kasvillisuuden ja suotyyppien kartoitus

 • Tehty30.08.2022

  Kylmäsuon kasvillisuuden ja suotyyppien kartoitus

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 23.04.2024