Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Valmis

Metsähallitus ja ELY-keskus kartoittivat Tampereen luonnonsuojelualueista luontotyyppejä vuonna 2022. Kartoitusten paikkatieto on saatu Tampereen kaupungin käyttöön.

Kuvaus

Luonnonsuojelualueiden luontoarvoja ei ole systemaattisesti kartoitettu tai seurattu viimeisen 10 vuoden aikana. Tietoa luonnonsuojelualueiden luonnon tilasta tarvitaan lisää. Luontotyyppien tunteminen ja niiden tilan seuranta on luonnonsuojelualueiden hoidon suunnittelulle kriittisen tärkeä tieto. Suojeltujen alueiden erilaisten luontotyyppien määrää ja tilaa seuraamalla saadaan myös arvokasta tietoa suojelun vaikuttavuudesta.

Virallinen kuvaus

Teetetään luontotyyppikartoitus luonnonsuojelualueille.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2024

    Paikkatiedon muokkaaminen ja vieminen Tampereen tietokantoihin käytettäväksi

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.6.2022 → 31.12.2030

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 18.01.2024