Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Kuvaus

Ajantasainen ja selkeästi esitetty tieto ympäristön ja luonnon tilasta on edellytys tietoon perustuvalle päätöksenteolle. LUMO-ohjelman asukaskyselyistä saadun palautteen perusteella ympäristö- ja luontotietoa lähiympäristöstä ei ole riittävän helposti saatavilla. Valmisteilla on ympäristötietoportaalin avaaminen, retkeilyn verkkosivut ja kaupungin kokonaisvaltainen verkkosivu-uudistus. Paikkatietoaineistojen avaamista julkiseksi jatketaan.

Virallinen kuvaus

Kehitetään luonto- ja ympäristötiedon saatavuutta päätöksentekoa varten ja asukkaille
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Paikkatietoaineistoja avataan julkiseksi Lajitietokeskuksen määrittelemien periaatteiden mukaisesti.

Mitä on tehty?

 • Tehty30.03.2023

  Avataan ympäristötietoportaali, johon on koottu ja visualisoitu ympäristön tilatietoa eri lähteistä.

  Ympäristön tila -raportti julkaistiin Tampereen kaupungin nettisivuilla 30.3.

 • Tehty31.01.2023

  Kehitetään luontoon liittyviä verkkosivusisältöjä kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.

  Kaupungin ison verkkosivu-uudistuksen yhteydessä luontoon liittyviä sisältöjä käytiin läpi erityisesti informatiivisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Sisältöjen kehittäminen jatkuu sivustojen normaalin ylläpitotyön yhteydessä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 24.04.2023