Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Vuoden 2024 aikana käynnistyy selvitys puustoisten yhteyksien parantamiseksi. Selvitys pölyttäjien metsäisten elinympäristöjen ja kulkuyhteyksien parantamiseksi on valmistunut.

Kuvaus

Yleis- ja asemakaavoissa voidaan asettaa määräyksiä koskien tavoitteellista ympäristön laatua. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi täydennysistutuksia tai ympäristön avoimuuden lisäämistä.

Virallinen kuvaus

Paranetaan yleis- ja asemakaavojen ekologisten verkostojen tavoitteiden huomiointia metsänkäsittelyssä.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 18.01.2024