Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Valmis

Päivitys hyväksyttiin vuoden 2023 lopulla.

Virallinen kuvaus

Päivitetään hulevesiohjelma ja varaudutaan tulvariskeihin sekä ohjataan vesiä sadannan lisääntyessä. Valuma-alueselvitys tehdään ohjelman tueksi.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)
  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2025

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 23.01.2024