Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

Kuvaus

Katusaneerauksissa huomioidaan määritellyt merkittävät kaupunkiojat ekologisina yhteyksinä. Suunnittelussa ekologisen yhteyden laatua pyritään parantamaan. Tämä voi tarkoittaa muun muassa kalojen kulkua rajoittavien rakenteiden poistamista, eläinten kulun mahdollistavia siltarakenteita ja kuivapolkujen rakentamista.

Virallinen kuvaus

Huomioidaan merkittävien pienvesien ekologiset yhteydet katusuunnitelmissa
(Toimenpideohjelman mukaisesti)