Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Valmis

Kantakaupungin pienvesi- ja vesistöselvitys valmistunut 11/2022. Selvityksessä painotettu virtavesien sijainnin, luonnontilaisuuden ja luontoarvojen selvittämistä. Työtä jatkettiin v.2023 aikana järvien ja lampien luontotyyppien ja luonnontilaisuuden osalta. Työ valmistui syksyllä 2023 ja työn tuloksia on hyödynnetty yleiskaavaehdotuksen laadinnassa.

Kuvaus

Aiempi pienvesiselvitys on tehty vuonna 2011. Tämän jälkeen lainsäädäntö on muuttunut ja erityisesti luonnontilaisuuden arviointiin on tullut tulkintaohjeistusta. Tampereen kaupungin omistamilla mailla kantakaupungissa on tehty lähdeselvitys vuonna 2020, mutta virtavesien osalta pienvesiselvitys on tarpeellista päivittää.

Virallinen kuvaus

Päivitetään kantakaupungin pienvesiselvitys luonnontilaisuuden arvioinnin osalta
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025
Tietoja päivitetty 01/22/2024