Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Kaupungin maanpeiteaineiston pohjalta on tehty latvus- ja viherpeitteisyyden analyysejä v.2022 alkaen. Analyysejä täydennetään päivitetyn maanpeiteaineiston pohjalta v.2023. Tampereen kaupunki osallistuu kansalliseen alueellisen viherkertoimen kehittämishankkeeseen. Kantakaupungin yleiskaavatyöhön liittyen Tampereen keskustan alueelle on käynnissä ekosysteemipalveluiden selvitys, joka tuottaa tietoa ekosysteemipalveluiden nykytilasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää alueellisen viherkertoimen tarkastelussa. Selvitys valmistuu syksyn 2023 aikana.

Kuvaus

Viherkerroin on Tampereen asemakaavoituksessa käytössä oleva suunnittelun työkalu, jolla ohjataan muun muassa kaupunkivihreän määrää ja hulevesien hallinnan parantamista. Yleiskaavan viherkerrointyökalulla voidaan tukea erityisesti puustoisten ekologisten yhteyksien turvaamista yleiskaava-alueella sekä kaupunkiluonnon rikastamista.

Virallinen kuvaus

Selvitetään viherkerroin -periaatteen hyödyntämistä ja latvuspeitetavoitteen määrittämistä yleiskaavoituksessa
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025
Tietoja päivitetty 22.01.2024