Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Kuvaus

Huomioidaan lähiluonnon hyvinvointimerkitykset ja varmistetaan, että lähiluonto on asukkaiden saavutettavissa eri elämänvaiheissa. Edistetään ratkaisuja, jotka lisäävät lähiluontoa ja sen monimuotoisuutta.

Asemakaavoituksen keinoja toimenpiteen edistämiseksi ovat mm. viherkerroin, puustoselvitykset, säilytettävät puut ja 3+30+300 -periaatteen käyttöönotto ( jokaisesta kodista pitäisi näkyä 3 puuta, 30 % latvuspeittävyys kaupunginosassa, 300 m etäisyydellä monipuolinen virkitysalue).

Virallinen kuvaus

Turvataan ja kehitetään lähiluontoa, sen monimuotoisuutta ja saavutettavuutta osana viihtyisää asuinympäristöä.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.5.2024

  Viinikanlahden asemakaavaan osoitetulla rantapuistolla tavoitteena parantaa virkistys- ja ekologisia yhteyksiä sekä latvuspeitteisyyttä.

 • Tehtävä31.5.2024

  Hiedanrannan pohjoiskortteleiden asemakaavassa on uusi asemakaavamääräys puiden istuttamisesta.

 • Tehtävä31.12.2024

  Hiedanrannan koulun ja päiväkodin asemakaavassa muutetaan teollisuusaluetta puistoksi.

 • Tehtävä31.12.2024

  Teiskontien hankekorin asemakaavoissa parannetaan lähiluonnon saavutettavuutta julkisilla kulkuvälineillä sekä kävely- ja pyöräilyreitistöjen kehittämisellä.

 • Tehtävä31.12.2024

  Eteläpuiston asemakaavoittaminen sisältyy asemakaavoitusohjelmaan vuonna 2024. Hämeenpuiston asemakaavoittaminen puistoksi on myös käynnissä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 23.04.2024