Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Kantakaupungin yleiskaavan luonnokseen on keväällä 2023 tuotettu muun muassa maanpeiteaineiston pohjalta yleiskaavan viherrakenteen viherpeitteen analyysejä sekä tarkasteltu esimerkiksi virkistysyhteyksien latvuspeitteisyyttä. Analyysejä ja tyypittelyä täydennetään yleiskaavaehdotukseen syksyllä 2023.

Kuvaus

Selvityksessä käytetään ensisijaisesti olemassa olevia tietoa. Selvitys sisältää verkoston osa-alueittaista arviointia, kuvauksia ja toimenpiteitä. Sen johtopäätöksiä viedään yleiskaavaan. Tyypittely on osa ekologisten verkostojen moninaisuuden tunnistamista ja kehittämistä, ja selvityksen johtopäätöksiä viedään yleiskaavaan. Tyypittely kytkeytyy toimenpiteisiin 52 ja 54.

Virallinen kuvaus

Kantakaupungin yleiskaavan keskuspuistoverkosto tyypitellään tarkemmin
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025
Tietoja päivitetty 22.01.2024