Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Kuvaus

Asemakaavoituksessa suojellaan jo lepakoiden luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, merkittäviä saalistusalueita ja tärkeitä  kulkuyhteyksiä. Saalistusalueiden ja kulkuyhteyksien osalta merkinnöissä on havaittu kehitystarvetta.

Asemakaavamerkintöjä kehitetään ja päivitetään tarvittaessa. Ensisijaisesti päivitystyötä tehdään soveltuvien asemakaavojen yhteydessä.

Virallinen kuvaus

Päivitetään lepakoiden suojelua koskevia asemakaavamerkintöjä.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2024

    Viinikanlahden kaavassa on lepakot huomioitu rakentamistapaohjeissa. Uramonkadun asemakaavassa on otettu uusi lepakoihin ja valaistukseen liittyvä yleismääräys käyttöön.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 23.04.2024