Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Ekologisten yhteyksien tarkastelua tehdään maanpeitetaineiston ja latvuspeitteisyystarkastelujen pohjalta v.2023. Ekologista verkostoa on täydennetty kantakaupungin vaiheyleiskaavaluonnokseen 03/2023 puustoisten yhteyksien osalta sekä valmistuneen pienvesi- ja vesistöselvityksen virtavesitietojen pohjalta. Verkostoa tarkastellaan ja tarvittaessa täydennetään myös avoimien yhteyksien osalta yleiskaavaehdotukseen syksyllä 2023.

Kuvaus

Ekologisen verkoston tarkastelu sisältää herkkyystarkastelun verkoston riskipaikoista ja heikoista yhteyksistä. Tarkastelu voi sisältää myös verkoston osa-aluekohtaista sopeutumisarviointia muun muassa ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Virallinen kuvaus

Tarkastellaan kantakaupungin yleiskaavan ekologisen verkoston toimivuutta
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025
Tietoja päivitetty 22.01.2024