Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Kantakaupungin yleiskaavan ohjeellisen ekologisen yhteyden merkintätapaa kehitetty yleiskaavaluonnokseen keväällä 2023 sisällyttämällä merkintään ja määräykseen vesiuomien tietoa tehdyn selvityksen pohjalta (Kantakaupungin pienvesi- ja vesistöselvitys 2022). Merkintätapaa sekä kaavakartalla osoitettavia yhteyksiä kehitetään edelleen etenkin avoimien alueiden mutta myös virtavesien ja puustoisten yhteyksien osalta yleiskaavaehdotukseen syksyllä 2023.

Kuvaus

Yleiskaavassa osoitetaan nyt ja jatkossa kaupungin sisäiset laajemmat ekologiset yhteydet. Yleiskaavassa voidaan osoittaa sekä tavoitteellisia että olemassa olevia ekologisia yhteyksiä. Voimassa olevassa yleiskaavassa ekologiset yhteydet keskuspuistoverkoston osien välillä on osoitettu ohjeellisesti ja puustoisten yhteystarpeiden kautta. Ekologisia yhteyksiä ja yhteystarpeita on kuitenkin muun muassa siniverkostoon ja avoimiin alueisiin liittyen.

Virallinen kuvaus

Selvitetään ekologisen yhteyden merkintätapaa kantakaupungin yleiskaavassa.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025
Tietoja päivitetty 22.01.2024