Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Toimenpideohjelma on vielä kesken mutta selvityksiä tehdään jo vuosittain todetun tarpeen mukaan. Toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2024 aikana.

Kuvaus

Perustietämys kaupungin vesielinympäristöjen lajistosta on maapäällistälajistoa merkittävästi heikompi. Suunnitelmalliset lajistokartoitukset ovat edellytys tietopohjaiselle luonnon- ja vesiensuojelun edistämiselle.

Virallinen kuvaus

Teetetään lajistoselvityksiä vesielinympäristöistä vuosittain päivittyvän suunnitelman mukaan.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.3.2024

    Vesielinympäristöjen ekologisen seurannan ohjelma

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 18.01.2024