Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Aikataulussa

Pienvesi- ja vesistöselvitys valmistunut 11/2022. Selvityksessä painotettu vesiuomien sijainnin, luonnontilaisuuden ja luontoarvojen selvittämistä. Selvityksen uomatietoa sisällytetty kantakaupungin yleiskaavaluonnokseen (03/2023) ohjeellisen ekologisen yhteyden kaavamerkintään sekä kaavamääräykseen. Aiheen kaavaohjausta on täydennetty yleiskaavaehdotukseen yleiskaavakartan merkittäviin uomiin ja ekologiseen verkostoon talvella 2023.

Kuvaus

Yleiskaava ohjaa kaupungin maankäyttöä ja sen tarkemman tason suunnittelua pitkällä aikavälillä. Kaupunginvaltuusto vahvistaa yleiskaavan, ja se päivitetään valtuustokausittain.

Virallinen kuvaus

Yleiskaavassa osoitetaan tärkeiden avouomien verkosto.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025
Tietoja päivitetty 22.01.2024