Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Kuvaus

Asemakaavoituksen luonnonsuojelua koskevia merkintöjä kehitetään ja päivitetään tarvittaessa. Ensisijaisesti päivitystyötä tehdään soveltuvien asemakaavojen yhteydessä.

Virallinen kuvaus

Kehitetään asemakaavoituksen luonnonsuojeluun liittyviä merkintöjä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2024

    Kehitetään luonnonsuojelumerkintöjä asemakaavoissa, mm. idän raitiotiesiltojen asemakaavaan tulossa uusi liito-oravayhteysmerkintä tiealueelle.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 23.04.2024