Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Valmis

Tampereen lahokaviosammalselvitys valmistunut 12/2021. Selvityksen aineisto on käytössä tarvittavilla kaupungin yksiköillä. Aineistoja hyödynnetään yleiskaavan viherverkon tyypittelytyössä ja edelleen kantakaupungin yleiskaavan laadinnassa 2021-2025.

Kuvaus

Lahokaviosammal on luontodirektiivin II liitteessä mainittu uhanlainen ja rauhoitettu lahopuulla kasvava pienikokoinen sammal. Uusien kartoitusmenetelmien ansiosta lajin havaintomäärät Suomessa ja Tampereella ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viimeisen parin vuoden aikana. Selvitystyö tähtää lajin paikallisen levinneisyyden selvittämiseen ja suojelusuunnitelman laadintaan.

Virallinen kuvaus

Laaditaan kantakaupungin alueen lahokaviosammalselvitys valtuustokaudella 2021-2025 ja viedään johtopäätökset maankäytön suunnitteluun
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.8.2021 → 31.5.2025
Tietoja päivitetty 22.01.2024