Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Valmis

Kasvikattolinjaus on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 10.10.2023 ohjeellisena noudatettavaksi. Kasvikattolinjaus on ladattavissa yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjasta osoitteesta https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_10102023/Tampereen_kasvikattolinjaus(345846)

Kuvaus

Viherkattolinjauksella ilmaistaan Tampereen tahtotila ja keinot viherkattojen lisäämiseksi kaupunkikuvassa. Linjaus käsittää sekä kaupungin ohjauskeinot mm. kaavoituksen kautta että viherkattojen edistämisen periaatteet kaupungin omissa rakennushankkeissa. Viherkatot tarjoavat perinteisiä kattoratkaisuja monipuolisempia elinympäristöjä sekä kasveille että hyönteisille.

Virallinen kuvaus

Laaditaan viherkattolinjaus
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhdistetyt toimenpiteet

6.2.7Laaditaan viherkattolinjaus ja päätetään pilotista. (Ks. Lumo-ohjelman toimenpide 3.)