Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Kuvaus

Kehitetään muun muassa luontoarvojen paikkatietojen teknistä hallintaa, tietokantojen rakenteita ja kerätyn tiedon esitystapoja. Näistä erityisesti luontotyyppitietoon liittyviä tietokantoja on tarpeen kehittää.

Virallinen kuvaus

Kehitetään edelleen luontoarvoihin liittyvän paikkatiedon hallintaa
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty31.03.2023

    Perustetaan uusi tietokantataulu luontotyyppitiedon keräämistä varten

    Luontotyyppiaineisto on perustettu keväällä 2023 ja on näkyvillä Oskari-karttapalvelussa. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti eli siihen tallennetaan jatkossa tulevien selvitysten tulokset.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva31.12.2030
Tietoja päivitetty 24.04.2023