Hyppää sisältöön
Kuva: Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu, Elisa Nygård

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Kuvaus

Vieraslajien suunnitelmallisen ja tehokkaan torjunnan edellytyksenä on ajantasainen, päivittyvä ja laajasti hyödynnetty paikkatieto. Kun vieraslajiesiintymien sijainnit tiedetään, voidaan tietoa hyödyntää muun muassa suunnittelussa, budjetoinnissa, torjunnassa ja seurannassa. Kaupunki ylläpitää vieraslajeihin liittyvää paikkatietoaineistoa. Aineisto on näkyvissä Tampereen avoimessa karttapalvelussa Oskarissa, josta myös asukkaat voivat nähdä aineistot. Kaupunki raportoi myös vieraslajitiedot kansalliseen laji.fi -havaintoportaaliin. Kansallisen laji.fi -portaalin kautta kerätty vieraslajitieto saadaan näkyviin myös muille viranomaistahoille, tutkijoille, yhdistyksille ja yleisölle.

Virallinen kuvaus

Ylläpidetään vieraslajihavaintojen ja vieraslajien torjuntatietojen tietokantoja.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty13.09.2023

    Tiedonsiirto laji.fi -havaintoportaaliin.

    Tampereen kaupungin paikkatiedossa olevat vieraslajihavainnot ovat nähtävillä laji.fi-havaintoportaalissa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 23.04.2024