Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Retkeilypalveluita kehitetään Retkeilyn kehitysohjelma 2021-2025:n mukaisesti. Ohjelma päivitettiin v. 2023 vastaamaan Järvi- ja luontomatkailun -tiekarttaa. Päivityksessä huomioitiin myös Lumo-ohjelman tavoitteet.

Kuvaus

Virkistyskäyttöön liittyvät rakenteet ovat Tampereella aikaisemmin painottuneet luonnonsuojelualueille, joiden ensisijainen tarkoitus on suojella alueen luontoa. Kehittämällä retkeilyalueita myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle kevennetään suojelualueille kohdistuvaa virkistyskäyttöpainetta kasvavassa kaupungissa. Virkistyskäytön keskittyminen luonnonsuojelualueille lisää alueiden kulumista ja muun muassa lintujen pesintään kohdistuvaa tahatontakin häirintää.

Toimenpiteen toteutus ja kustannukset sisältyvät retkeilyn kehitysohjelmaan

Virallinen kuvaus

Tasataan luonnonsuojelualueille kohdistuvaa virkistyskäyttöpainetta kehittämällä kaupungin retkeilypalveluita luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

  • Tehty14.12.2023

    Retkelyn kehitysohjelman 2021-2025 päivitys