Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Valmis

Kuvaus

Talouden seurannassa voidaan käyttää euroja ja hiilineutraalisuustyön yhteydessä hiilidioksidiekvivalentteja, mutta luonnon monimuotoisuudelle ei ole yksittäistä suuretta, joka kertoisi luonnon tilasta selkeästi ja kustannustehokkaasti. Luonnon monimuotoisuuden seurantaan tarvitaankin useampia luonnon tilasta välillisesti kertovia indikaattoreita. Näiden yhteismitallisten seurantaindikaattoreiden kehittäminen on työn alla muun muassa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöverkossa (kuutoskaupungit). Yleisindikaattoreiden lisäksi paikallisen luonnon tilan seurantaan tarvitaan kustannustehokkaita indikaattoreita. Indikaattorien kehitys on edellytys ohjelman vaikuttavuuden seurannalle.

Virallinen kuvaus

Kehitetään luonnon monimuotoisuuden seurantaindikaattoreita
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

31.12.2023
Tietoja päivitetty 08.09.2023