Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Kuvaus

Terveyttä Tampereen luonnosta -työ toteutettiin loka-huhtikuussa 2022–2023. Työssä selvitettiin jo tehtäviä sekä tarvittavia toimia, joiden avulla luontopääomasta saatavia hyvinvointi- ja terveyshyötyjä Tampereella parannetaan.

Yhteistyö sidosryhmien kesken tuotti ymmärrystä keskeisistä toimijoista (sidosryhmäkartoitus) ja toiminnasta (esimerkit), sekä ideoita ja jatkotoimenpide-ehdotuksia luonnon monimuotoisuudesta saatavien terveys- ja hyvinvointihyötyjen parantamiseksi. Selvitystyön dialogien ja yhteiskehittämisen prosessissa tunnistettiin yhteinen tahtotila, osaaminen ja potentiaali hyötyjen ja yhteistyön edistämiseksi. Työn tavoitteena onkin paitsi johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin lähitulevaisuudessa, myös inspiroida uusiin oivalluksiin ja yhteiseen toimintaan myös jatkossa.

Selvitys jatkotoimenpide-ehdotuksineen on luettavissa Tampereen kaupungin Vireyttä ja rauhaa luonnosta -sivuilla: tampere.fi/vireytta-ja-rauhaa-luonnosta

Jatkotoimenpiteille selvitettiin vastuutahot ja osa toimenpiteistä on jo käynnissä, esim. osallistumismahdollisuuksien kehittäminen osana asemakaavoituksen ja osallisuuskehittämisen prosesseja, luontotapahtumien parempi yhteentuominen Tampereen tapahtumakalenterissa, asukkaiden luonnonhoitoon osallistumisen konkretisoiminen, päiväkotien ja koulujen mikrobiystävälliset pihat. Toimenpiteiden edistäminen jatkuu prosesseissa, joihin ne on sidottu.

Asukkaiden luonnonhoidon opas pyritään julkaisemaan 2024 aikana. Hankevalmistelu rahoitushakuun luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi erilaisilla pihoilla on käynnistetty yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Virallinen kuvaus

Selvitetään mahdollisuutta edistää luontopääomasta saatavia terveys- ja hyvinvointihyötyjä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Lue lisää