Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Aikataulussa

Arvoniityistä ja purokunnostuskohteista infotaulut tehdään automaattisesti. Muista kohteista harkinnan mukaan.

Kuvaus

Perinteinen infotaulu erilaisilla kohteilla on palautteen perusteella edelleen erittäin toivottu tiedotusmuoto.

Virallinen kuvaus

Tiedotusta lisätään erilliskohteille infotauluilla.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Opastaulu Rasonhakaan

  Tekstit tekeillä

 • Tehtävä31.12.2024

  Opastaulu Pättiniemeen

  Tekstit tekeillä.

 • Tehtävä30.11.2029

  Pystytetään maastoon infotauluja lahopuista, maaperän parannushankkeista, uudisniityistä ja kohteisiin, joissa nurmen leikkuutiheyttä on harvennettu.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 22.04.2024