Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkuva
Aikataulussa

Nuorisopalveluilla toteutetaan kesätyöharjoittelukokonaisuudessa ”Kestävä kesätyöt” -kokonaisuutta. Kokonaisuudessa luonnon monimuotoisuutta huomioidaan mm. tutustumalla kaupungin alueella vaikuttaviin luonnon monimuotoisuutta edistäviin tahoihin, sekä osallistumalla luonnon monimuotoisuutta tukevaan toimintaan. Yhteistyötahoja ovat kaupungin oma ilmasto- ja ympäristötyö, sekä alueella toimivat järjestöt. Käytännön toiminta on ollut esimerkiksi vieraslajien kitkentää (Tampereen infran kautta), kaupunkiviljelyä (Luontoliiton kautta) sekä ennallistamistyöhön osallistumista (Suomen luonnonsuojeluliiton kautta). Lisäksi on tutustuttu lajihavainnointiin osana ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön tapahtumaa, sekä itsenäisesti iNaturalist-sovelluksen avulla.

Kuvaus

Nuorisopalvelut toteuttivat vuonna 2021 Ekokipinä -hankkeen yhdessä Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa aluehallintoviraston rahoituksella. Hankkeessa luotiin toimintamalleja omaehtoiseen ympäristötoimintaan ja koulutettiin nuorisotyöntekijöitä ympäristökasvatuksen osalta.

Virallinen kuvaus

Kaupungin nuorisotoiminnassa edistetään luonnon monimuotoisuuden huomiointia osana nuorisotyötä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 02.05.2024