Hyppää sisältöön
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Jatkuva

Kuvaus

Teetetään luonnonsuojelualueilla ja tarvittaessa myös muualla erillisiä laji- tai lajiryhmäselvityksiä. Selvityksillä ylläpidetään kaupungin luontotietoa ja seurataan suojelutoimien vaikutuksia.

Virallinen kuvaus

Teetetään lajistoselvityksiä luonnonsuojelualueille vuosittain päivittyvän suunnitelman perusteella.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2023

  Lajistoselvitykset 2022

  Viitasammakkoselvitykset Tohloppi ja Lintulampi, harvinaisen hyönteislajin selvitys Tampereen alueella.

 • Tehty31.12.2023

  Lajistoselvitykset 2023

  Peltolammi-Pärrinkoskella liito-orava ja kasvillisuusselvitykset.

 • Tehty31.12.2023

  Kaupunkialueen linnusto

  Green City -indikaattorin mukainen linnustoselvitys Tampereen urbaaneilta alueilta

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 18.01.2024