Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Yhteistyö yritysten suuntaan lähti käyntiin 2023, kun tarjosimme Ilmastokumppaneillemme koulutusmahdollisuuden yhdessä Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkoston kanssa. Webinaarissa käsiteltiin asiantuntijapuheenvuorojen, paneelikeskustelun ja yrityserimerkkien kautta, miten yritykset voivat toiminnassaan ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden, ja miten monimuotoisuusvaikutuksia voi arvioida. Hiilineutraaleja tekoja -ohjelman tavoitteisiin lisättiin keväällä 2023 luonnon monimuotoisuuden vaalimisen edistäminen ja siihen liittyvä yritysyhteistyö. Toimenpiteen toteutus tarkentuu niin LUMO- kuin Hiilineutraaleja tekoja -ohjelmakausien aikana. Eri väyliä pitkin tapahtuvaa yritysyhteistyötä on suunniteltu vuoden 2023 aikana. Yhteistyötahoina keskusteluissa ovat olleet mm. Ekokumppanit ja kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut.

Kuvaus

Toimenpiteen toteutus tarkentuu ohjelmakauden aikana.

Virallinen kuvaus

Kehitetään kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 24.08.2023