Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Yhteistyö yritysten suuntaan lähti käyntiin 2023, kun tarjosimme Ilmastokumppaneillemme koulutusmahdollisuuden yhdessä Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkoston kanssa. Webinaarissa käsiteltiin asiantuntijapuheenvuorojen, paneelikeskustelun ja yrityserimerkkien kautta, miten yritykset voivat toiminnassaan ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden, ja miten monimuotoisuusvaikutuksia voi arvioida. Hiilineutraaleja tekoja -ohjelman tavoitteisiin lisättiin keväällä 2023 luonnon monimuotoisuuden vaalimisen edistäminen ja siihen liittyvä yritysyhteistyö. Toimenpiteen toteutus tarkentuu niin LUMO- kuin Hiilineutraaleja tekoja -ohjelmakausien aikana. Eri väyliä pitkin tapahtuvaa yritysyhteistyötä on suunniteltu vuoden 2023 aikana. Yhteistyötahoina keskusteluissa ovat olleet mm. Ekokumppanit. Kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen kanssa järjestimme haastetyöpajan viheralan yrityksille, haasteena luonnon lisääminen kaupunkiin.

Virallinen kuvaus

Kehitetään kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 27/12/2023