Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu

  • Suunnittelu

  • Toteutus

  • Jatkuva

Aikataulussa

Marraskuussa 2021 hyväksytyn Tekemisen kaupunki 2030 -strategian yksi neljästä painopisteestä on Hiilineutraaleja tekoja, jonka mukaisesti tavoitteena on, että Tampere on kansainvälisesti tunnettu vaikuttavista teoistaan ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden eteen. Strategiassa on asetettu luonnon monimuotoisuuden osalta valtuustokauden tavoite, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus kaupunkiympäristössä on vahvistunut ja todennettavissa vuoteen 2025 mennessä. Strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle laadittavissa palvelusuunnitelmissa ja edelleen vuosittaisissa vuosisuunnitelmissa, joiden laadinnan ohjeistuksella varmistetaan myös luonnon monimuotoisuutta tukevien strategian painopisteiden ja valtuustokauden tavoitteiden huomiointi. LUMO-ohjelma on osa strategiseen johtamisjärjestelmään sisältyvien erillisohjelmien joukkoa. Erillisohjelmilla tarkennetaan ja konkretisoidaan strategiaa ja ne sisältävät tiettyyn aihealueeseen liittyviä linjauksia, tavoitteita ja toimenpiteitä. Vuoden 2023 vuosisuunnitelmien laadinnan tueksi järjestettiin loppuvuodesta 2022 infotilaisuuksia, joissa avattiin erillisohjelmien keskeisiä sisältöjä vuosisuunnitelmatyössä huomioitaviksi. Erillisohjelmat huomioitiin myös keväällä 2023 lautakuntien ja konsernihallinnon palvelusuunnitelmien päivityskierroksella. Tampereen kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toimeenpanemiseen omassa toiminnassaan. Vuonna 2022 valmistunut Tampereen ensimmäinen Agenda 2030 -paikallisarviointi korostaa luonnon monimuotoisuuden ohjelmallisen edistämisen tärkeyttä maanpäällisen elämän tavoitteen (tavoite 15) saavuttamisessa.

Kuvaus

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on nostettu Tekemisen kaupunki -strategian painopisteisiin ja valtuustokauden tavoitteisiin. Tämän lisäksi tulee varmistaa LUMO-tavoitteiden vieminen strategisen johtamisjärjestelmän muihin osiin, kestävän kehityksen seurantaan ja arviointiin sekä edelleen näiden kautta käytännön toimintaan.

Virallinen kuvaus

Vahvistetaan luonnon monimuotoisuuden näkökulmaa strategisessa kehittämisessä ja osana kestävän kehityksen kokonaisuutta
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva
Tietoja päivitetty 18.01.2024