Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: CO2-päästötarkasteluja, analyysejä ja vaikutusarviointeja on tehty asemakaavoitusta varten ja asemakaavoituksen käsikirjassa on mm. ilmastokestävä kaavoitus -osio.

Kuvaus

Hiedanrannan yleissuunnitelmaan on tehty muun muassa Hiedanrannan päästökartoitus ja ilmastovaikutusten arviointi vuonna 2020 ja lisäksi esimerkiksi energiaviisaat.fi -sivustolta löytyy Hiilineutraalit alueet kaupungissa -sivu ja sieltä Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa tehty Hiedanrannan ilmastoselvitysyhteenveto.

Kantakaupungin vaiheyleiskaavassa valtuustokaudella 2017-2021 tehtiin 1960-80 luvuilla valmistuneiden kerrostalojen energiakorjausten CO2-vähennyspotentiaalitarkastelua ja tuloksia raportoitiin vaiheyleiskaavan selostuksessa mm. kartalla, sivulla 98.

Asemakaavahankkeiden yhteydessä on tehty ja tehdään tarvittaessa erilaisia ilmastoselvityksiä. Asemakaavoitusohjelmaa 2022-2026 ja asemaakaavoitusohjelmaa 2023-2027 varten on tehty CO2-päästöarviointi.

Asemakaavoituksen laatukäsikirjassa on myös ilmastokestävä kaavoitus -osio, jossa on mm. sisältöä ilmastovaikutusten huomiomisen tavoitteista ja toimintamallista asemakaavoituksessa sekä energiatehokkuustarkasteluista.

Virallinen kuvaus

Yleiskaavan ja yleissuunnitelmien yhteydessä aluekokonaisuuksille (esim. Hiedanrannalle) laaditut CO2- ja energiatehokkuustarkastelut ohjaavat asemakaavoitusta ja tontinluovutusehtoja. Asemakaavan vaikutukset ilmastoon otetaan huomioon suunnittelun lähtökohtana ja toimintamalli kirjataan asemakaavoituksen laatukäsikirjaan. Asemakaavoitusohjelmaan tuotetaan tietoa kaavoituskohteiden ja kokonaisuuden päästövaikutuksista. Ilmasto- ja energiaperiaatteet kirjataan osaksi maankäyttöpolitiikan sisältöä.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 27.04.2023