Hyppää sisältöön

1.1.4Kaava- ja liikennesuunnittelun kestävät hankinnat

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Huomioitu kaavoituksen puitesopimuskilpailutuksessa.

Kuvaus

Vuonna 2023 voimaan tulleessa, vuosina 2022-2023 valmistellussa, Paikkatiedon kehittämisen asiantuntijapalvelut puitesopimuksen kilpailutuksessa pyrittiin selvittämään, miten hankinnoissa voitaisiin huomioida hiilineutraalisuustavoitteet mahdollisimmman hyvin puitesopimusvalmistelua vetäneiden Tuomi logistiikka Oy:n ja Gofore Oyj:n edustajien kanssa: tehtiin aluksi ympäristönäkökohtien huomiominen hankinnassa pohdinta ja esitys ja sen jälkeen markkinavuoropuhelussa toimittajilta kysyttiin ympäristö - ja ilmastonäkökohtien huomiomiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja näkemyksistä ja saatiin paljon vastauksia. Kyseiseen puitesopimukseen on sisällytetty kohta Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys, jossa todetaan, että (1) tilaaja ja toimittaja sitoutuvat edistämään tarkoituksenmukaisilla toimintatavoilla ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä toteuttaessaan sopimusta ja (2) toimintatapoja kehitetään hyvässä yhteistyössä ja seurataan säännöllisesti.

Vuonna 2020 voimaan tulleen kaavasuunnittelun digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät -puitesopimuksen tarjouspyynnössä oli mukana liite 10 Kestävä tampere 2030 tiekartta, johon tarjouspyyntödokumentissa viittaus: "Liite 10 Kestävä tampere 2030 tiekartassa on toimenpide, että kaavasuunnittelun asiantuntijatehtävien hankinnoissa korostetaan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, osaamista ilmastovaikutusten arvioinnissa ja sertifioitua ympäristöhallintajärjestelmää."

Tällä toimenpiteellä on yhteys myös muun muassa Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan Hankinnat -toimenpidekokonaisuuteen sekä Säästävä kulutus -toimenpidekokonaisuuden toimenpiteeseen: Digitalisaation ja ICT:n hiilijalanjälki.

Virallinen kuvaus

Kaava- ja liikennesuunnittelun asiantuntijatehtävien hankinnoissa korostetaan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, asiantuntijoiden osaamista ilmastovaikutusten arvioinnissa ja sertifioidun ympäristöhallintajärjestelmän käyttöä.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

 • Kustannukset 2023-2030

  virkatyötä tai < 100 000 €

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.5.2024

  Arvioidaan Teiskontien hankekorin liikenteen päästöjen osuus kokonaisvaikutusten arvioinnissa.

 • Tehtävä31.12.2024

  Kestävät liikennemuodot otetaan huomioon tilattavien suunnitelmien ja selvitysten toimeksiannoissa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Tietoja päivitetty 30.01.2024