Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Huomioitu kaavoituksen puitesopimuskilpailutuksessa.

Kuvaus

Vuonna 2020 voimaan tulleen Kaavasuunnittelun digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät -puitesopimuksen tarjouspyynnössä on mukana liite 10 Kestävä tampere 2030 tiekartta, johon tarjouspyyntödokumentissa on viitattu: "Liite 10 Kestävä tampere 2030 tiekartassa on toimenpide, että kaavasuunnittelun asiantuntijatehtävien hankinnoissa korostetaan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, osaamista ilmastovaikutusten arvioinnissa ja sertifioitua ympäristöhallintajärjestelmää."

Vuosina 2022-2023 valmistellussa Paikkatiedon kehittämisen asiantuntijapalvelut puitesopimuksen kilpailutuksessa pyrittiin selvittämään, miten hankinnoissa voitaisiin huomioida hiilineutraalisuustavoitteet mahdollisimmman hyvin puitesopimusvalmistelua vetäneiden Tuomi logistiikka Oy:n ja Gofore Oyj:n edustajien kanssa: tehtiin aluksi ympäristönäkökohtien huomiominen hankinnassa pohdinta ja esitys ja sen jälkeen markkinavuoropuhelussa toimittajilta kysyttiin ympäristö - ja ilmastonäkökohtien huomiomiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja näkemyksistä ja saatiin paljon vastauksia.

Tällä toimenpiteellä on yhteys myös muun muassa Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan Hankinnat -toimenpidekokonaisuuteen sekä Säästävä kulutus -toimenpidekokonaisuuden toimenpiteeseen: Digitalisaation ja ICT:n hiilijalanjälki.

Virallinen kuvaus

Kaava- ja liikennesuunnittelun asiantuntijatehtävien hankinnoissa korostetaan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, asiantuntijoiden osaamista ilmastovaikutusten arvioinnissa ja sertifioidun ympäristöhallintajärjestelmän käyttöä.
(Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisesti)

Lue lisää

  • Kustannukset 2023-2030

    virkatyötä tai < 100 000 €

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2021 - 2029

Hillintä ja sopeutuminen

Toimenpidekokonaisuus

Tietoja päivitetty 02.05.2023