Tampereen päästöskenaariot

Tampereen tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä: silloin kasvihuonekaasupäästöt saavat olla enintään 260 kilotonnia. Tampereen päästöskenaariot näyttää, mistä Tampereen päästöt syntyvät ja miten kaupunki aikoo niitä vähentää. Voit tarkastella, miten päästöt kehittyvät erilaisissa skenaarioissa ja rakentaa myös oman skenaarion valitsemistasi toimista.

Päästöennuste Skenaario: Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta

1990-2030
-73%
2030
356
kt CO2e/v
Jakauma 2030
Vertaillaan vuosia
Päästöt 2018
956 kt/v
Skenaario 2030
356 kt/v
Tavoite 2030
260 kt/v